ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ต้อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 245007-4
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิต ถิ่นคำรพ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : บัณฑิต ถิ่นคำรพ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 2
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 593 หมู่ 2บ้านหนองกุง ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top