ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บิ๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 335046-6
ชื่อ-นามสกุล : อดิศร ทาทอง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อดิศร ทาทอง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 11
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขายและเจ้าของสำนักงานเอไอเอ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 277 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-312005
Fax : 045-312018
เว็บไซด์ : Aia.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 277 หมู่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top