ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นึง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 245017-1
ชื่อ-นามสกุล : คำนึง ซ้อนขำ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : คำนึง ซ้อนขำ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 2
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : อาคารศูนย์ประชุม อบจ. พัทลุง. ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 65. ซอย 22 ถนนราเมศวร์. ตำบลคูหาสวรรค์. จังหวัดพัทลุง
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top