ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  วัช  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 394320-0
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย ดาขวา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ธวัชชัย ดาขวา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 17
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Agro Fiber Co.,Ltd.
ประเภทธุรกิจ : Hard Board
ตำแหน่ง : Safety & Environmental Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน : 99 ม.3 ตำบล เขาหินซ้อน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-855049
Fax : 038-855050
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 19 ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top