ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ด้า  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 493110025-6
ชื่อ-นามสกุล : สามารถ ประเสริฐศิล
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สามารถ ประเสริฐศิล
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 27
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการ
ตำแหน่ง : นักเวิเคราะห์นโยบายและแผน
ที่อยู่ที่ทำงาน : 108 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221125 ต่อ 113
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 108 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top