ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ซาหนี  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 285017-8
ชื่อ-นามสกุล : พรรณวดี อาแวนิ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พรรณวดี สองเมือง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 6
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ม.๓ ต.ยะรัง อ.ยะรัง ตำบล ยะรัง อำเภอ ยะรัง จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 073 439062
Fax : 073 439062
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 20/3 ม.3 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top