ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หล๋อน  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110081-8
ชื่อ-นามสกุล : สมชาย สุวะไกร
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สมชาย สุวะไกร
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สหพรพรหม จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านน้ำเสีย
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 122/39 ซอยลาดพร้าว 37 ตำบล ลาดยาว อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-93817079
Fax : 02-5133933
เว็บไซด์ : http://www.sahco.co.th/thai/index.html
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่อยู่ปัจจุบัน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top