ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นุช  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 265018-9
ชื่อ-นามสกุล : วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อินทรพาณิช
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 4
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด่สึ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax : 043 362076
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top