ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตาม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110095-2
ชื่อ-นามสกุล : อภิวัฒน์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วิเศษสรณ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 46
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ.สต.โนนสูง
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล
ตำแหน่ง : นวก.สาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : รพ.สต.โนนสูง ตำบล โนนสูง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : -
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top