ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เม่น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 285035-6
ชื่อ-นามสกุล : สัญชาติ พลมีศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สัญชาติ พลมีศักดิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 6
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สสจ.ยโสธร
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ถนนศาลากลาง1 อ.เมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top