ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เนตร  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 414319-5
ชื่อ-นามสกุล : เนตรนภา ภักดีนวน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เนตรนภา ภักดีนวน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 19
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-236005
Fax : 043-236005
เว็บไซด์ : www.kkh.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 3/44 ม. 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top