ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  โบว์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110032-2
ชื่อ-นามสกุล : ทิวาภรณ์ แทบทาม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ไม่มี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : น้ำใส 304 จำกัด
ประเภทธุรกิจ : น้ำอุปโภคบริโภค
ตำแหน่ง : Safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : 355 หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าตูม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0858352760
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บริษัทน้ำใส 304 จำกัด
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top