ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ไข่  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364311-4
ชื่อ-นามสกุล : ชาตรี แก่นพันธ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ชาตรี แก่นพันธ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลแสนสุข
ประเภทธุรกิจ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
ที่อยู่ที่ทำงาน : 88 หมู่ที่ 16 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบล แสนสุข อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-425048 ต่อ 108
Fax : 045-425049
เว็บไซด์ : http://www.saensukubon.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 1 ซอย 12 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top