ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ธิ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 345035-8
ชื่อ-นามสกุล : ฤทธิรงค์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : จังโกฏิ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 12
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม
ประเภทธุรกิจ : มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบล ขามเรียง อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043754435
Fax : 043754435
เว็บไซด์ : http://env.msu.ac.th/
ที่จัดส่งเอกสาร : 122/1 ม. 14 ซอยรุ่งโรจน์ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top