ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตู่  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 28จำไม่ได้ค่ะ
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา เหลืองอุบล
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กาญจนา เหลืองอุบล
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 6
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลบ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : สถานบริการของรัฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตำบล บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-269206
Fax : 043-269097
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top