ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  โย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434404-6
ชื่อ-นามสกุล : โยธิน รดาฤทธิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : โยธิน รดาฤทธิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท มามมุท (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ขนส่งและยกวัตถุหนักพิเศษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน : 18/4 หมู่ 6 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 033658446
Fax : 038603800
เว็บไซด์ : www.mammoet.com
ที่จัดส่งเอกสาร : 18/4 หมู่ 6 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top