ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 354345-5
ชื่อ-นามสกุล : วราภรณ์ บุญศรี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วราภรณ์ ครองพงษื
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 13
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลนครขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : อปท.
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย
ที่อยู่ที่ทำงาน : 1ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043 225514
Fax : 043 225514
เว็บไซด์ : kkmuni.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 175/36ม.13ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top