ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ต้น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4731101975
ชื่อ-นามสกุล : ภาณุมาศ ขุนราม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) :
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 25
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Thai Obayashi corp.
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้าง
ตำแหน่ง : safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบล ลาดขวาง อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 69/3 หมู่ 13 ชุมชนสร้างแก้ว3 ต.หมากแข้ง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top