ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ชุม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 384358-4
ชื่อ-นามสกุล : ชุมพล ธารสวิง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ชุมพล ธารสวิง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 16
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : Silocnoes Product
ตำแหน่ง : EHS Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน : 1/2 หมู่ 4 นิคมฯเอเซีย ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21130
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-689119 ext 205
Fax : 038-689121-2
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บริษัท โมเมนทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด 1/2 หมู่ 4 นิคมฯเอเซีย ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top