ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อูน  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 523110079-6
ชื่อ-นามสกุล : อูน ตะสิงห์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อูน ตะสิงห์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เคยทำงารที่ บริษัท วาลีโอคอมเพรสเซอร์ ประเทศไทย จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแอร์คอมเพรสเซอร์รถยนต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 54 หมู่ 4 ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 67 หมู่ 3 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top