ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตูม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364371-1
ชื่อ-นามสกุล : พีรญา กิรติทองโสม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อนุตตรีย์ ทองโสม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บจก. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2
ประเภทธุรกิจ : โรงไฟฟ้า
ตำแหน่ง : ผจก. แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 700/371 หมู่ 6 ตำบล หนองไม้แดง อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 743 470-3
Fax : 038 743 473
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top