ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แค็บ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 533110013-7
ชื่อ-นามสกุล : พุทธินันท์ ชอุ่มผล
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พุทธินันท์ ชอุ่มผล
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 31
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : PH_KKU
ประเภทธุรกิจ : Industrial
ตำแหน่ง : Safety Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน : PH_KKU ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 25 ม.10 ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top