ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 443110085-3
ชื่อ-นามสกุล : วรพล สำราญวงษ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วรพล สำราญวงษ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 22
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลบ้านเป้า
ประเภทธุรกิจ : ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน : 166 หมู่ 1 ตำบล บ้านเป้า อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044866040
Fax : 044866040
เว็บไซด์ : www.bp.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 98/1 หมู่ 7 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top