ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ภูมิ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434329-3
ชื่อ-นามสกุล : ภูมี จุลเกต
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ภูมี จุลเกต
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลกุดแฮด
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด ถนนกุดบาก-คำเพิ่ม อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 ตำบล กุดบาก อำเภอ กุดบาก จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47180
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042-784178 ต่อ 11
Fax : 042-784178
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานเทศบาลตำบลกุดแฮด ถนนกุดบาก-คำเพิ่ม อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top