ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หมอ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364358-8
ชื่อ-นามสกุล : อภิภูมิ เพริศแก้ว
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สมอทอง-สุวิจักขณ์ เพริศแก้ว
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : อบต.เวียงแก้ว
ประเภทธุรกิจ : อปท.
ตำแหน่ง : นวก.สุขาภิบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน : ตู้ ปณ.2 ตำบล แม่ตืน อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-509089
Fax : 053-509089
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ตู้ ปณ.2 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top