ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ดวง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4431101118
ชื่อ-นามสกุล : ดวงใจ อุ่นญาติ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ดวงใจ อินทร์ทอง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 22
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลอรัญประเทศ
ประเภทธุรกิจ : สถานบริการด้านสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 4 ถนนมหาดไทย โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 43 หมู่ที่ 4 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top