ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ต้น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 3643775
ชื่อ-นามสกุล : เอกพล อินทรไพบูลย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Weatherford
ประเภทธุรกิจ : Oil and gas service company
ตำแหน่ง : QHSSE
ที่อยู่ที่ทำงาน : 399 interchange building, 31st floor, Sukhumvit road, Klongtoey-Nua, Wattana, BKK ตำบล คลองเตย อำเภอ เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-6745800
Fax : 02-6745804
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 145/17 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top