ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปอ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 473110185-2
ชื่อ-นามสกุล : ดารณี เสนาวงศ์ษา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ดารณี เสนาวงศ์ษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 25
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท อูเด้ห์ (ประเทศไทย)จำกัด (Uhde (Thailand) Ltd.)
ประเภทธุรกิจ : บริหารงานทางด้านวิศวกรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร :
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top