ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ดา  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 453110127-4
ชื่อ-นามสกุล : สุดา ราชอาษา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุดา ราชอาษา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 23
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax : -
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top