ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  กิ๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 414326-3
ชื่อ-นามสกุล : พัชรี ศรีกุตา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พัชรี บับพาน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 19
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศึกษาต่อ
ประเภทธุรกิจ : ศึกษาต่อ
ตำแหน่ง : ศึกษาต่อ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศึกษาต่อ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 327/5 หมู่บ้านมิตรอารีย์ 5 หมู่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top