ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ต้าร์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110141-3
ชื่อ-นามสกุล : ทวีชัย เชสูงเนิน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : XXXXXXX
ประเภทธุรกิจ : XXXXXXX
ตำแหน่ง : XXXXXXX
ที่อยู่ที่ทำงาน : 54/8 สถาบันสีวลีพัฒนศาสตร์ ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 54/8 สถาบันสีวลีพัฒนศาสตร์ ถ.ศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top