ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ่ย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110101-7
ชื่อ-นามสกุล : ปรมาภรณ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วารีพิณ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัทวายเคพีเนตเวิร์คจำกัด
ประเภทธุรกิจ : กล้องวงจรปิด
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ที่อยู่ที่ทำงาน : 773/3ม.2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ : Www.ykpnetwork.com
ที่จัดส่งเอกสาร : 423/307 ม.2ต.ศิลาอ.เมืองจ.ขอนแก่น40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top