ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  บอย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110025-5
ชื่อ-นามสกุล : ณธรรศ เดชเวทย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พนัส เดชเวทย์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สสจ.มหาสารคาม
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สสจ.มหาสารคาม ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สสจ.มหาสารคาม ต.เเวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top