ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แอน  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 92-0
ชื่อ-นามสกุล : อรวรรณ มิ่งเจริญพาณิชย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ไม่มี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : แอดวานเทจดีไซด์ แอนด์ คอนซัลแทนต์
ประเภทธุรกิจ : ฏ๋ฮศณ็ษ.
ตำแหน่ง : Safety officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : น้ำพอง ขอนแก่น ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 56/3 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top