ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปุ้มปุ้ย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110024-7
ชื่อ-นามสกุล : นิศาชล
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เสนาคำ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 229 ศูนย์ราชการหนองคาย ตำบล หนองกอมเกาะ อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042465067-70 ต่อ 116
Fax : 042412650
เว็บไซด์ : http://wwwnko.moph.go.th/main/
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 229 ศูนย์ราชการหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top