ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นุ่น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110095-4
ชื่อ-นามสกุล : อุมาภรณ์ ดวงประทุม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อุมาภรณ์ ดวงประทุม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสารกำจัดลูกน้ำยุง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 555/2 ม.23 ถนนมิตรภาพสายเก่า ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044316761-2
Fax : 044316763
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top