ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หน่อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4831100378
ชื่อ-นามสกุล : ศศิธร เตยพุดซา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ศศิธร เตยพุดซา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บ.sunfood international
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและแปรรูปไก่สดแช่แข็ง
ตำแหน่ง : sanitation officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : 69 ม.6 ถ.วังม่วง-มวกเหล็ก ต.คำพราน ตำบล คำพราน อำเภอ วังม่วง จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18220
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 14ม.6 ถ.มุขมนตรี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top