ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  จบ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275015-1
ชื่อ-นามสกุล : บรรจบ แสนสุข
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : บรรจบ แสนสุข
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถนนศาลากลาง 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ : www.yasopho.in.th
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถนนศาลากลาง 1 อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top