ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แต้ว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110271-3
ชื่อ-นามสกุล : กิตติยา พิมพาเรือ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กิตติยา พิมพาเรือ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานเขตดินแดง
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตำบล ดินแดง อำเภอ เขตดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 40100
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 27 หมู่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top