ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ฝ้าย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110042-5
ชื่อ-นามสกุล : อนัญญา ประดิษฐปรีชา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : มรภ.ชัยภูมิ
ประเภทธุรกิจ : สายวิชาการ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : 167 มรภ.ชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ตำบล นาฝาย อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 167 มรภ.ชัยภูมิ ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top