ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พิม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 483110063-7
ชื่อ-นามสกุล : พิมพร พลดงนอก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 26
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประเภทธุรกิจ : -
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่6 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84100
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 หมู่6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top