ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตั้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110116-4
ชื่อ-นามสกุล : อรรคเดช ทรายก่า
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อรรคเดช ทรายก่า
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 87/10 หมู่2 นิคมแหลมฉบัง ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 87/10 หมู่2 นิคมแหลมฉบัง บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top