ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แจ๋วแหว๋วว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364352-1
ชื่อ-นามสกุล : พาขวัญวันชนก พาชนด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ศิริลักษณ์ พาชนิด
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 30
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว
ที่อยู่ที่ทำงาน : เทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ 147 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 045-246060-62
Fax :
เว็บไซด์ : www.cityub.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : เทศบาลนครอุบลราชธานี เลขที่ 147 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
  แนะนำตัวคะ    date :2013-04-01 15:25:09
พีเอชสิบสี่คะ...อะสวยจุงเบย...อิอิ อ่านต่อ

  ดูทั้งหมด 
   
       
 
 
 
     
 
Go to top