ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ช้าง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364356-0
ชื่อ-นามสกุล : สมคิด พุ่มฉัตร
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สมคิด พุ่มฉัตร
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ประเภทธุรกิจ : บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310 ตำบล วังทองหลาง อำเภอ เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9343233-47 ต่อ 271
Fax : 02-9343248
เว็บไซด์ : www.cot.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top