ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ศร  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4731101470
ชื่อ-นามสกุล : นัฐพงศ์ อนุนัย
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นัฐพงศ์ อนุนัย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 25
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : PTT Tank Terminal
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว
ตำแหน่ง : พนักงานความปลอดภัยประจำท่าเรือ
ที่อยู่ที่ทำงาน : บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 15 ถนน ไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038978143
Fax : 038978101
เว็บไซด์ : www.ptttank.com
ที่จัดส่งเอกสาร : บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด 15 ถนน ไอหนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top