ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ดอน เอ๋ คุณตา  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 255020-6
ชื่อ-นามสกุล : วิรัตน์ พรหมดี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วิรัตน์ พรหมดี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 3
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาปกครองท้องถิ่น
ที่อยู่ที่ทำงาน : ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตำบล มุกดาหาร อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042-615195
Fax : 042-615197
เว็บไซด์ : www.mukcc.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 49ถนนคำสายทองวิทยา
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top