ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เบส  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110041-0
ชื่อ-นามสกุล : อิศรา ตาทุวัน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อิศรา ตาทุวัน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : TOYOTA Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ : อะไหล่ยานยนต์และบริการ
ตำแหน่ง : Speciallist
ที่อยู่ที่ทำงาน : 99 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 ตำบล ลาดขวาง อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-123189
Fax : 038-123054
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : TOYOTA Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co., Ltd. 99 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top