ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หนู  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364367-7
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร อานมณี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุภาพร มากมูล
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลเมืิองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสุขาภิบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน : กองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บางปลาสร้อย อ. เมือง จ.ชลบุรี ตำบล บางปลาสร้อย อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-282418 ต่อ 600-601
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 99/189 ม.2 ซ.ชลวดี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top