ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หยี, เก้า  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364329-4
ชื่อ-นามสกุล : PREECHA KUMGONG
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : Preecha Kumgong
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : SCG-DOW
ประเภทธุรกิจ : Petrochemical
ตำแหน่ง : EH&S Delivery Leader
ที่อยู่ที่ทำงาน : I-4 Rd., Maptaphut Industrial Estate, Rayong. ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038673640
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : Per the given home address
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top