ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แตง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110048-6
ชื่อ-นามสกุล : เดือนนภา มีทองหลาง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เดือนนภา มีทองหลาง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บจก.โตโยต้าแก่นนคร
ประเภทธุรกิจ : ศูนย์ซ่อมรถยนต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 359/888 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043333444 ต่อ124
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 359/888 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top